කොළඹ වෛද්‍ය පීඨයේ ‘සිසුන් දෙන්නෙකුට’ කොරෝනා

කොළඹ වෛද්‍ය පීඨයේ සිසුන් දෙන්නෙකුට කොරෝනා ආසාදනයවී ඇති බව අන්තර් විශ්ව විද්‍යාල ශිෂ්‍ය බලමණ්ඩලය පවසනවා.

එම සංගමය පවසන්නේ බලධාරීන්ගේ නොසැලකිල්ල මිට හේතු වී ඇති බවයි.

 

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *