ලොව හොඳම ඡායාරූපය බවට පත්වූ “දේශසීමාවේ හඬන දැරිය”

“දේශසීමාවේ හඬන දැරිය” ඡායාරූපය ලොව හොඳම ප්‍රවෘත්ති ඡායාරූපය ලෙස තෝරාගනු ලැබ තිබෙනවා.

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපය සහ මෙක්සිකෝව අතර දේශසීමාවේ දී හොන්ඩුරාස් ජාතික කාන්තාවක රඳවාගෙන පරීක්ෂා කරන අවස්ථාවේදී ඇගේ දෙහැවිරි දියණිය කඳුළු සලන අයුරු එම ඡායාරූපයේ දැක්වෙනවා.

ප්‍රවීණ ඡායාරූප ශිල්පියකු වෙන ගෙටී ඡායාරූප සේවයේ ජෝන් මුවර්ගේ කැමරා කාචයේ එම සිදුවීම සටහන් වී තිබුණා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *