අද රාත්‍රියේ සිට යළිත් ඇඳිරි නීතිය පැනවේ

අද (16)රාත්‍රි අටේ සිට හෙට (17) අළුයම 5 දක්වා ඇඳිරි නීතිය පැනවීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published.