ගාල්ල බන්ධනාගාරයේ සියලු රැඳවියන්ට හා නිලධාරීන්ට මොළේ උණ ප්‍රතිශක්තීකරණ ඖෂධ

මොළේ උණ වැළඳී රැඳවියෙකු මියයාමත් සමග ගාල්ල බන්ධනාගාරයේ සියලු රැඳවියන්ට හා නිලධාරීන්ට මොළේ උණ ප්‍රතිශක්තීකරණ ඖෂධ ලබාදීමට පියවර ගත් බව බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

බන්ධනාගාර සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ හේමන්ත රණසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කළේ අධිකරණය මගින් ගාල්ල බන්ධනාගාරයට යොමු කරන සැකකරුවන් අගුණකොල පැලැස්ස බන්ධනාගාරයට මාරු කර යැවීමටද පියවර ගන්නා  බවයි.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *