දේශබන්දු තෙන්නකෝන්ට ස්ථාන මාරුවක්?

බස්නාහිර පළාත භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති දේශබන්දු තෙන්නකෝන් මහතා ට ස්ථාන මාරුවක් ලබාදිය යුතු බව නීතිපතිවරයා විසින් පොලිස්පතිවරයා ට උපදෙස් ලබාදී තිබේ.

ඒ මැයි 9 වනදා සිදුවූ සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් සිදුකරන පරීක්ෂණවලට බලපෑම් කිරීම වැළැක්වීම සඳහා ය.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published.