දේශබන්දු තෙන්නකෝන් වැඩබලන පොලිස්පති ධූරයට

වැඩබලන පොලිස්පතිවරයා ලෙස ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති දේශබන්දු තෙන්නකෝන් මහතා පත්කර තිබෙනවා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *