ලෝක කුසලාන අවසාන මහා තරඟයට සහභාගී වන ලංකාවේ දෙන්නා මෙන්න

ලෝක කුසලාන අවසන් මහා තරගයේ තරග තීරක ලෙස ශ්‍රී ලංකා හිටපු ක්‍රිකට් නායක රංජන් මඩුගල්ලේ මහතාද පිටියේ විනිසුරු ලෙස කුමාර ධර්මසේන මහතාද පත් කර තිබේ.