“වෙල්ගම කාන්තාවන්ට ආදරෙයි..නිමල් සහ ඩිලානුත් එහෙමයි..” – කාන්තාවන්ට කැමති ඇමතිවරු නම් කරයි

තමන් අසනීප වීමට කාන්තාවන්ගේ හේතූන්ද බලපෑ බව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්‍ෂ මහ ලේකම් දයාසිරි ජයසේකර මහතා පවසනවා.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ බදුල්ල දිස්ත‍්‍රික් බල මණ්ඩලය අමතමින් ඔහු සඳහන් කළේ පපුවේ අමාරු හැදෙන්න සහ නැතිවෙන්න කාන්තාවන් ද බලපාන බවයි.

නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා ද එහෙමමයි යනුවෙන් සඳහන් කළ දයාසිරි ජයසේකර මහතා ඌව පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා සයිස් එක වැඩි නිසා තමන්ගේ හෙවනැල්ලටත් හොරා කරන බවයි කියා සිටියේ.

කුමාර වෙල්ගම මහතා බදුල්ලට පැමිණෙන විට පැලපදියන් වීමට ගෙයක් නැද්ද යන්න විමසා සිටි දයාසිරි ජයසේකර මහතා වෙල්ගම මහතා කාන්තාවන්ට ආදරයක් දක්වන බවත් සඳහන් කළා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *