ඩිල්හාර ලොකුහෙට්ටිගේට තවත් තරග පාවාදිමේ චෝදනා

ශ්‍රී ලංකා හිටපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක ඩිල්හාර ලොකුහෙට්ටිගේට ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය විසින් තරග පාවාදිමේ චෝදනා ගොනු කර තිබෙනවා.

පසුගිය වසරේදී ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිය ඔහුට එරෙහිව ගොනු කළ චෝදනාවලට අමතරව මෙම චෝදනා ගොනු කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

ඒ අනුව තමන්ට එරෙහිව ඇති චෝදනා වෙනුවෙන් පිළිතුරු දීමට අප්‍රේල් 03 දා සිට දින 14 කාලයක් ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය විසින් ලබාදී තිබෙනවා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *