නව ඩයිනෝසර් වර්ගයක් ගැන තොරතුරු හෙළි කරමින් හමුවූ පොසිලය

නැගෙනහිර ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිදුකළ කැණීම්වලදී වසර මිලියන 125ක් පැරණි ඩයිනෝසර් සත්වයකුගේ පොසිලයක් හමුවූ බව ඕස්ට්‍රේලියා විද්‍යාඥයන් ප්‍රකාශ කරනවා.

ඕනිතොපෝඩ් වර්ගයට අයත් මෙම පොසිලය නව ඩයිනෝසර් විශේෂයකට අයත් බවටයි තොරතුරු හෙලිව ඇත්තේ.

ඒ සම්බන්ධයෙන් තවදුරටත් විමර්ශන සිදුකරන බවත් විද්‍යාඥයන් සඳහන් කළා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *