ඩොලරයේ මිල පහළට

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු විසින් අද (12) ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද විනිමය අනුපාතික සටහනය අනුව එක්සත් ජනපද ඩොලරයක ගැනුම් මිල රුපියල් 306.38 ක් සහ විකුණුම් මිල රුපියල් 320.03 ක් ලෙසින් වාර්තා වේ.

මෙරට පමුඛ පෙළේ වානිජ බැංකු කිහිපයකම ඩොලරයක විකුණුම් මිල රුපියල් 320 සීමාවෙන් මෙපිටට අද දින පැමිණ තිබීම විශේෂත්වයකි. අද (12) පෙරවරුවේදී මෙරට බලපත්‍රලාභී වානිජ බැංකු කිහිපයක් විසින් එක්සත් ජනපද ඩොලරයක ගැනුම් සහ විකුණුම් මිල ගණන් දක්වා තිබුණු අයුරු පහතින් දැක්වේ.

ලංකා බැංකුව – රු.305.00 – රු. 319.00
මහජන බැංකුව – රු. 305.62 – රු. 319.37
සම්පත් බැංකුව – රු. 306.00 – රු. 321.00
හැටන් නැෂනල් බැංකුව (HNB) – රු. 307.00 – රු. 320.00
සෙලාන් බැංකුව – රු. 307.50 – රු. 319.50
ඩී.එෆ්.සී.සී. (DFCC) – රු.305.00 – රු. 321.00
එන්.ඩී.බී. (NDB) – රු. 309.00 – රු. 319.00
අමානා බැංකුව – රු. 309.50 – රු.316.50

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *