රට වටේම පිරික්සන්න ඉන්දියාවෙන් ලංකාවට දෙන යානය මෙන්න

ඉන්දියාවේ නිෂ්පාදිත ඩෝනියර් වර්ගයේ නිරීක්ෂණ ගුවන් යානයක් ශ්‍රී ලංකාවට ලබාදීමට ඉන්දියාව කටයුතු කරනු ඇතැයි එරට ටයිම්ස් නව් ප්‍රවෘත්ති සේවය වාර්තා කර සිටිනවා.

ශ්‍රී ලංකාව වෙත ලබාදීමට අදහස් කරන ඩෝනියර් නිරීක්ෂණ යානය ජර්මනියේ බලපත්‍ර අයිතිය සහිතව ඉන්දියාවේ නිෂ්පාදනය කරනු ලැබූවක් වන අතරම එමඟින් සමුද්‍ර සහ වෙරළාරක්ෂක නිරීක්ෂණ කටයුතු කාර්යක්ෂම කළ හැකි වන බව ඉන්දියාව සඳහන් කර සිටිනවා.

චීනයේ බලපෑම ව්‍යාප්ත වීම හේතුවෙන් ඉන්දියාව, ශ්‍රී ලංකාව සමඟ ඉහළ පෙලේ ආරක්ෂක සාකච්ඡා පැවැත්වීම ඉහළ නංවා ඇති අතර, බංග්ලාදේශය සමඟද නුදුරේදීම එවැනි සාකච්ඡා ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *