ආසියාකරයට එල්ල වූ දරුණුතම ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය පාස්කු ඉරිදා ශ්‍රී ලංකාවට එල්ල වූ ප්‍රහාරයයි

ශ්‍රී ලංකාවේ දේවස්ථාන සහ සංචාරක හෝටල් ඉලක්ක කරගෙන පාස්කු ඉරිදා එල්ල වූ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය මෑත යුගයේ ආසියාකරයෙන් වාර්තා වූ දරුණුතම ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය බව රොයිටර් විශ්ලේෂණයක් මගින් පෙන්වා දෙනවා.

එමගින් ඉන්දුනීසියාවේ බාලි දිවයිනට සහ ඉන්දියාවේ මුම්බායි පුරවරයට එල්ල වූ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරවලට වඩා වැඩි හානියකින් සිදුව ඇති බවයි එමගින් සදහන් කළේ.

2002 වසරේ ඉන්දුනීසියාවේ බාලි දිවයිනට එල්ල කළ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයෙන් පුද්ගලයින් 202 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්වූ අතර, 209 දෙනෙකු තුවාල ලැබුවා.

2008 වසරේ ඉන්දියාවේ මුම්බායි ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයෙන් මියගිය සංඛ්‍යාව 170 ක්.

ශ්‍රී ලංකාවේ දේවස්ථාන සහ සංචාරක හෝටල් ඉලක්ක කරගෙන එල්ල වූ ප්‍රහාරයෙන් මේ වනවිට 310 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්වී ඇති අතර තුවාල ලැබූ සංඛ්‍යාව 500 කට අධිකයි.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *