දිනෙන් දින ඉහළ යන මැතිවරණ පැමිණිලි

මේ වකවානුව ගෙවී යන්නේ මැතිවරණ සමයත් සමගයි.එත් සමගම මැතිවරණ නීති උල්ලංඝණය කිරීම් ඇතුළු පැමිණිලි ඉහළ යමින් පවතින බව වාර්තා වෙන්නේ.

ගතවූ පැය 24 ක කාලය තුළ පමණක් පැමිණිලි 122 ක් ලැබී ඇති බවයි මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පවසන්නේ.

ඒ අතර මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය කිරීම් සම්බන්ධ පැමිණිලි 115 ක් සහ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා සම්බන්ධව ලැබුණු එක් පැමිණිල්ලක් ඒ අතර වන බව සඳහන් වෙයි.

ඒ අනුව පසුගිය 8 වනදා සිට ඊයේ දිනය දක්වා වාර්තා වූ සමස්ත පැමිණිලි සංඛ්‍යාව 1359 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *