විදුලි බිල දෙගුණයක් වෙයි !

දිනෙන් දින ඉහළ යමින් තිබෙන විදුලි බල හිඟය පියවීමට පෞද්ගලික බලාගාරවලින් විදුලිය මිලට ගැනීමට රජය ගෙන ඇති තීරණය නිසා ඉදිරියේදී විදුලි බිල දෙගුණයකින් ඉහළ යනු ඇතැයි වාර්තා වනවා.

ජල විදුලි බලාගාර ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවලට ප්‍රමාණවත් වැසි නොලැබිම සහ නොරොච්චෝ‍ලේ ගල් අඟුරු බලාගාරයේ බිඳවැටීම නිසා විදුලි බල මණ්ඩලය අපේක්ෂා කළ විදුලි සැපයුම ලබාගත නොහැකි වුණා.

මේ වනවිට සිදුකරන විදුලි කප්පාදුව අවම කරගැනීමට ඇති එකම විසඳුම පෞද්ගලික බලාගාරවලින් විදුලිය ලබාගැනීම බවත් එහිදී විදුලි ඒකකයකට රුපියල් 32.15 වැනි ඉහළ මිලක් ගෙවීමට මණ්ඩලය තීරණය කර ඇති බවත් වාර්තා වනවා.

විදුලිබල මණ්ඩලය ජනනය කරන විදුලි ඒකකයකට රුපියල් 18.25 වැයවන අතර වත්මන් විදුලි බිල මේ මට්ටමේ තබාගත හැකිව ඇත්තේ එම නිසා බවත් රුපියල් 32.15ක් වැනි මිලකට විදුලි ඒකකයක් මිලට ගැනීම නිසා විදුලි බිල දෙගුණ වීම අනිවාර්ය බව විදුලි බල මණ්ඩල ආරංචි මාර්ග පවසනවා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *