රනිල් වික්‍රමසිංහ ඇතුළු පිරිසකට වාරණ නියෝගයක්

මැදදුම්බර ප්‍රාදේශිය සභා මන්ත්‍රී මංගල උදිතකුමාර ඇතුළු 19 දෙනෙක් වෙනුවෙන් වෙනත් අය පත් කිරීම වළක්වමින් එකසත් ජාතික පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහට හා පාලිත රංගෙ බණ්ඩාරට වාරණ නියෝගයක් පනවා ඇත.

ඔක්තෝබර් හය වැනි දා දක්වා මෙම වාරණ නියෝගය ක්‍රියාත්මකයි.

 

 

 

 

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *