යුරෝපා සංගමයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට බලපෑම්, බාහිර අතපෙවීම්වලට චීනයේ විරෝධය

සංහිදියාව, වගවීම සහ මානව හිමිකම්වලට අදාළ එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ 46/1 යෝජනාවේ කරුණු ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස ශ්‍රී ලංකාවට බල කර සිටින බව යුරෝපා සංගමය පවසනවා.

යුරෝපා සංගමය වෙනුවෙන් එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලය අමතමිනුයි ස්ලෝවේනියානු නියෝජිත අනීටා පිෆන් මේ බව කියා සිටියේ.

ශ්‍රී ලංකාව පසුගිය අර්බුද සම්බන්ධ ගැටළුවලට විසදුම් සෙවීමේදී එක්සත් ජාතීන්ගේ සැලසුම් රාමුවට සහය නොදැක්වීමට ගෙන ඇති තීරණය සම්බන්ධයෙන් කණගාටුව පළ කරන බව යුරෝපා සංගමය ප්‍රකාශ කළා.

අතුරුදන්වූවන් පිළිබද කාර්යාලය සහ නැවත පදිංචි කිරීම් පිළිබද කාර්යාලය ස්ථාපිත කිරීමෙන් ශ්‍රී ලංකාව තිරසාර සංහිදියාවකට ඇති කැමැත්ත පෙන්නුම් කර ඇතත් එම ආයතන ස්වාධීනව පවත්වාගෙන යාම අත්‍යාවශ්‍ය බවයි ඇය එහිදී සදහන් කර ඇත්තේ.

කෙසේ වෙතත් ශ්‍රී ලංකාවේ අභ්‍යන්තර ගැටළු සඳහා බාහිර අතපෙවීම්වලට විරුද්ධවන බව චීනය ප්‍රකාශ කළා.

ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධව එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් මහ කොමසාරිස්වරියගේ වාචික කරුණු දැක්වීමට අදාළ විවාදයට ඊයේ එක්වෙමිනුයි චීන නියෝජිතයා මේ බව සඳහන් කළේ.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *