කොච්චිකඩේ පල්ලිය ආසන්නයේ බෝම්බයක් නිෂ්ක්‍රීය කිරීමට යෑමේ දී පුපුරා යයි (Video)

කොච්චිකඩේ පල්ලියට ආසන්නයේ තවත් පිපිරීමක් මිට සුළු වේලාවකට පෙර සිදු වි ඇති බව වාර්තා වේ.

බෝම්බ නිෂ්ක්‍රීය අංශය එම ස්ථානයට ලඟාවන අවස්ථාවේ මෙම පිපිරීම සිදුව ඇති බවත් වාර්තා වේ.

කෙසේ වෙතත් එම අවස්ථාවේ දී සැකකරුවෙකු ද අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, ජනතාව ඔහුට ප්‍රහාර එල්ල කරමින් කලහකාරී ලෙස හැසිරී ඇත.

පසුව ඔහුව ජම්පටාර් වීදිය ඔස්සේ ඉදිරියට යමින් සිටිය දී වෑන් රථය නවතා තැබූ ආසන්නයේ මෙම පිපිරීම සිදුව ඇත.

පිපිරීමෙන් සිදුව ඇති හානිය මෙතෙක් වාර්තා නොවන අතර, ජීවිත හානි සිදුව ඇත්දැයි තවමත් තහවුරු වී නොමැත.

Video Link : https://youtu.be/o3waXoDKLe0

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *