උතුරු පළාත භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති ලෙසින් පොලිසියෙන්ම කප්පම් අරන් !

යාපනයේ ක්‍රියාත්මක කප්පම් ගන්නා කඩු කල්ලිවල අලුත්ම ක්‍රියාව වී ඇත්තේ විවිධ පුද්ගලයන් දුරකථන පණිවුඩ මාර්ගයෙන් රවටා මුදල් ගැනීම බව යාපනයේ ආරක්ෂක අංශ ප්‍රකාශ කරනවා.

මේ කල්ලිය විසින් යාපනයේ පොලිස් නිලධාරියකුගෙන්ද කප්පම් ගෙන තිබෙනවා.

උතුරු පළාත භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති වශයෙන් පෙනී සිට දුන් දුරකථන ඇමතුමකින් පවසා ඇත්තේ තමන්ට ඉතා හදිසි අවශ්‍යතාවකට මුදල් අවශ්‍ය බැවින් රුපියල් 25,000ක මුදලක් ඊසි කෑෂ් ක්‍රමයට එවන ලෙසයි.

එම පොලිස් නිලධාරියාද මුදල් ප්‍රමාණය ඊසි කෑෂ් ක්‍රමයට ජෙයෂ්ඨ පොලිස් නිලධාරියා බව කී නිලධාරියාට යවා තිබෙනවා.

යාපනයේ ක්‍රියාත්මක කප්පම් කල්ලිය මේ අන්දමට යාපනය පුරාම පුද්ගලයන්ගෙන් ඊසි කෑෂ් ක්‍රමයට මුදල් උපයන බවට තොරතුරු ලැබීමෙන් පසුව එම පොලිස් නිලධාරියා තම සිද්ධිය යාපනයේ පොලිසියකට ප්‍රකශ කොට ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *