කන්‍යාභාවය හදන්න මුදල් සොයා දරුවාව ෆේස්බුක් ඔස්සේ විකුණන්න හදලා

ඊජිප්තු කාන්තාවක් තම දරුවාව ෆේස්බුක් සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිය හරහා අලෙවි කිරීමට උත්සහ කිරීම හේතුවෙන් වසර 6ක සිරදඩුවමක් නියම කර තිබෙනවා.

අමීරා නමින් ඇයව හඳුනාගෙන ඇති අතර සිරදඩුවමට අමතරව ඊජිප්තු පවුම් 100,000 දඩමුදලක්ද නියම කර ඇති බවයි විදෙස් වාර්තා අනාවරණය කළේ.

අත්හැර දමා ගිය පෙම්වතාගෙන් උපන් දින දරුවාව ඊජිප්තු පවුම් 15,000කට විකිණීමට සූදානම් කර තිබු බව පොලීසිය ප්‍රකාශ කළේ

තවත් කාන්තාවක්ෆේස්බුක් සමාජ ජාල ගිණුම සාදා දී දරුවා විකිණීමට උදව් කර ඇති අතර ඇයටද වසර 6ක සිරදඩුවමක් සහ ඊජිප්තු පවුම් 100,000 දඩමුදලක් ඊජිප්තු අධිකරණය නියම කර තිබෙනවා.

දරුවා විකුණා ලබාගන්නා මුදලින් ඊජිප්තු පවුම් 2,000ක් වියදම් කර කන්‍යාභාවය නැවත සකස් කරගෙන සාර්ථක පවුල් ජීවිතයක් ගත කිරීමට සැළසුම් කර තිබු බව පොලීසිය වැඩිදුරටත් කියා තිබෙනවා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *