ලංකාවේ ප්‍රහාර සම්බන්ධ වීඩියෝවලට ෆේස්බුක් සමාගම කරන්න හදන දේ

පාස්කු ඉරිදා ශ්‍රී ලංකාවේ සිදුවූ ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ සියලුම ආකාරයේ වීඩියෝ දර්ශන සියලු ෆේස්බුක් සේවාවන්ගෙන් ඉවත් කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටින බව එම සමාගම පවසනවා.

මෙම දර්ශන අන්තර්ජාලය තුළ හුවමාරු වීම තුළ ඇතිවී තිබෙන දැඩි කණස්සල්ල සහ ව්‍යවුල පිළිබඳ ඔවුන් දැඩිව සලකා බලන බවත්, මෙවැනි තත්ත්වයක් තුළ මාධ්‍ය ආයතන විසින් සංස්කරණය කර විකාශය කළ වීඩියෝ දර්ශනද සිය සේවාවන්ගෙන් ඉවත් කරන බවත් ෆේස්බුක් ආයතනය සඳහන් කරනවා.

එමෙන්ම, ඔවුන්ගේ සේවා ලබාගන්නා පරිශීලකයන් තම සමාජජාලා පිටුවක ප්‍රහාරයේ වීඩියෝවක් දුටුවොත් එය ඉවත්කිරීම කටයුතු කරන ලෙස සිය සේවාදකයන්ගෙන්ද ෆේස්බුක් ආයතනය ඉල්ලා සිටිනවා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *