කළුබෝවිටියාන රක්ෂිතයේ ගින්නක් – සතුන් විශාල  ප්‍රමාණයක් මරුට

 

නෙළුව කළුබෝවිටියාන සංරක්ෂිත වනාන්තරයට අයත් ඕකඳුනහේන කොටසේ  හටගත් ගින්නකින් අක්කර පහක (05) ප්‍රමාණයක්  විනාශ  වි ඇති බව නෙළුව අවවි වන කාර්යාලය පවසනවා .

ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්ක දෙකට මායිම්ව  පිහිටි පහතරට තෙත් කලාපයට අයත් ඉහළ ජෛව විවිධත්වයකින් යුත් සංරක්ෂිත වනාන්තරයක් ලෙස  කළුබෝවිටියාන රක්ෂිතය  නම් කර තිබෙනවා .

අද (03) සවස හට ගත්  මෙම ගින්නෙන් ඕකදුහේන කොටසේ  පතන බිමි ප්‍රදේශය ගින්නෙන් හානි සිදු වු බව වාර්තා වනවා .

මෙම ගින්නෙන් සංරක්ෂිත කලාපයට ඇතුල්විමට පෙර ගින්න මැඩ පැවැත්විමට නෙළුව, හිනිදුම, මොරවක පොලිස් ස්ථානවලින් අතිරේක පොලිස් කණ්ඩායම  සහ නෙළුව ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය, නෙළුව ප්‍රාදේශිය  සභා  අඩවි  වන  කාර්යාලනේ නිලධාරීන් සමාග ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ  හෙලිකොප්ටර්  මගින් මහත් වෙහෙසක් දරා  ගින්න  මැඩපැවැත්විමට පියවර ගත්තා .

සංරක්ෂිත වන කලාපය තුළ ජීවත්ව සිටි සතුන් විශාල  ප්‍රමාණයක්  විනාශ වි ඇති  බව අඩවි වන නිලධාරී බී.ඒ.කේ.සී. බමුණුසිංහ මහතා සඳහන් කළා .

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *