අධිකරණ වාහන පහක් හොරෙන් ගෙනිහින් – රාජ්‍ය ඇමැතිගේ කෙරුවාව මෙන්න

අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ වාහන පහක් තවමත් හිටපු අධිකරණ රාජ්‍ය ඇමැති මොහාන් ප්‍රියදර්ශන ද සිල්වා හොර රහසේම භාවිත කරන බවට ජාතික මැතිවරණ නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානය මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට පැමිණිලි කර තිබෙනවා.

එම වාහන ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ මැතිවරණ ප්‍රචාරණ කටයුතු සඳහා යොදාගෙන ඇති බවද එම පැමිණිල්ලේ සඳහන් වනවා.

මෙම වාහන මෙතෙක් භාරදී නොමැති බවට අධිකරණ අමාත්‍යාංශය ද පිළිගෙන ඇති බව ජාතික මැතිවරණ නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානය මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට දන්වා තිබෙනවා.

සිය නිල වාහන භාර නොදුන් රාජ්‍ය ඇමැතිවරුන් සම්බන්ධව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව විමර්ශනයක් අරඹා ඇති අතර,වාහන භාර දීමට වහාම කටයුතු කරන ලෙස අදාළ අමාත්‍යාංශවල ලේකම්වරුන්ට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව දන්වා තිබුණා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *