අද තවත් කොවිඩ් මරණ 4ක්

අද (24) දිනයේ තවත් කොවිඩ් මරණ හතරක් වාර්තා වනවා.

ඒ අනුව මෙරට සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව 94ක් දක්වා ඉහළ යනවා

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *