කොළඹ පදිංචිකරුවන් සඳහා නොමිලේ රැපිඩ් ටෙස්ට් පරීක්ෂණ අද

කොළඹ පදිංචිකරුවන් සඳහා නොමිලේ රැපිඩ් ටෙස්ට් පරීක්ෂණ අද පැවැත්වෙන බව කොළඹ මහ නගර සභාව පවසයි.

මෙම පරීක්ෂණ අද (15 බදාදා) කැම්බල් පිටියේදී පැවැත්වේ.

කොළඹ මහ නගර සභාව පැවසුවේ කැම්බල් පිටියේදී පෙරවරු 9.30 සිට 11.30 දක්වා පරීක්ෂණ පැවැත්වෙන බවයි.

මෙම සේවාව නොමිලයේ වන අතර කොළඹ 1-15 දක්වා පදිංචිකරුවන් සඳහා පමණි.

කොවිඩ් රෝග ලක්‍ෂණ ඇති කොළඹ 1-15 අතර පදිංචිකරුවන්ට කැම්බල් පිටියේදී පරීක්‍ෂා කළ හැකිය.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *