චතුරිකා – ගයාන් පවුලේ තුන්වැනියා (PHOTOS)

චතුරිකා – ගයාන් යුවළ තම පවුලේ තුන්වැනියාගේ ඡායාරූප කිහිපයක් ෆේස්බුක් ගිණුමට එක්කර තිබෙනවා.

චතුරිකාගේ පියාගේ උපන්දින සාදයක් අතර මෙම ඡායාරූප ඔවුන් ලබා ගෙන ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

 

 

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *