ජනපති නම් කළ කණ්ඩායමෙන් මහින්ද ඉවත් වේ

එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ මෙවර සැසිවාරයට සහභාගී වීම සඳහා ජනාධිපතිවරයා නම් කළ කණ්ඩායමෙන් මහින්ද සමරසිංහ ඉවත් වී ඇති බව වාර්තා වෙනවා.

එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිල සැසිවාරයට සිය නියෝජිතයින් 03 දෙනෙකු යැවීමට ජනාධිපතිවරයා පසුගියදා තීරණය කර තිබුණු අතර සරත් අමුණුගම සහ සුරේන් රාඝවන් ඒ සඳහා නම් කළ අනෙක් දෙදෙනායි.

මේ සම්බන්ධයෙන් මහින්ද සමරසිංහ මහතා ප්‍රකාශයක් කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *