අංගොඩ ලොක්කා මැරෙන්න පෙර ‘පෙම්වතිය අමානිට දුන්’ අනුන් සතු තෑග්ග

අංගොඩ ලොක්කාගේ ඝාතනයට මුල් වූ බව කියන පෙම්වතියට අංගොඩ ලොක්කා විසින් බලහත්කාරයෙන් තෙමහල් නිවසක් ලියාදී ඇතැයි හෙළිවී තිබෙනවා.

ඒ අංගොඩ ලොක්කාගේ කල්ලියේම හිටපු සාමාජිකයකු වූ සෙම්බු ශාන්ත නමැත්තාට අයත් නිවසකි.

අංගොඩ ලොක්කාගේ ඉඩම් ගොඩකර විකුණන ජාවාරම භාරව සිටියේ මේ කියන සෙම්බු ශාන්තය. සෙම්බු ශාන්ත තමාට භාර වූ එවැනි ඉඩම් දෙකක් හොර රහසේ විකුණා තිබුණා.

ඉන් කිපුණු ලොක්කා, සෙම්බු ශාන්තගේ අත් දෙකේ නහර කපා දමන්නේ ඔහුට විඳව විඳවා හිටීමට සලස්වමිනි. සෙම්බු ශාන්ත පාතාල ලෝකයට පැමිණ උපයාගත් මුදල්වලින් තැනූ තෙමහල් නිවසද තමාගේ පෙම්වතිය වන අමානි තන්ජිගේ නමට ලියන්නැයි ලොක්කා සෙම්බු ශාන්තට තර්ජනය කර තිබෙනවා.

මෙම නියෝගය මගහරින්නට වූ විට අංගොඩ ලොක්කා සෙම්බු ශාන්තගේ දරුවකු පැහැරගෙන යාමට තම සාමාජිකයන්ට නියෝග කර තිබෙනවා.

එම දරුවා මුදාහැර ඇත්තේ අමානිගේ නමට තෙමහල් නිවස පැවරූ පසුව බව හෙළිවී තිබුණා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *