රට ගොඩනැගීමට ජනපතිට යම් කාලයක් ලබා දෙන්න

ජනාධිපතිවරයා රට ගොඩනැගීම සදහා යම් වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ කර ඇති අතර ඒ සදහා ඔහුට යම් කාලයක් ලබා දිය යුතු බව තරුණ භික්ෂු සංසදය පවසනවා.

පැපිලියාන සුනේත්‍රාදේවි පුරාන රජමහා විහාරස්ථානයේදී මාධ්‍ය හමුවක් පවත්වමිනුයි එම භික්ෂු සංසදය මේ බව සදහන් කළේ.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published.