මහ මැතිවරණයකට යයි ද?

හැකි ඉක්මනින් මහ මැතිවරණයක් කරා පිවිසීමට ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණට සම්බන්ධ පාර්ශ්වයන්ගේ අවධානය යොමුව තිබේ.

ඒ අනුව එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් ඒ සඳහා සහාය හිමිවෙනු ඇති බවද ශ්‍රී ලංකා පෙදුජන පෙරමුණට සම්බන්ධ පාර්ශ්ව විශ්වාසය පළ කරයි.

ජනමතයට ගරු කරමින් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ප්‍රමුඛ අණ්ඩුව ඉල්ලා අස්වී ඒ සඳහා සහාය ලබාදෙනු ඇතැයිද ඔවුන් විශ්වාසය පළ කරයි.

එතෙක් භාරකාර රජයක් යටතේ ආණ්ඩුව පවත්වාගෙන යෑමටද අවධානය යොමුව තිබේ.

එසේම තවමත් අග්‍රාමාත්‍ය දූරයෙන් ඉවත් වීම පිළිබදව රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා නිෂ්චිතව තීරණය කර නොමැති බවයි ආරංචි මාර්ග සදහ කලේ.