මගෙන් කෑලි අයින් කළොත් මිනිස්සු ඉල්ලන ගෝඨාභය නැතිවෙනවා – ගෝඨා

තමන් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ මිනිසුන් දකින චිත්‍රයක් ඇති බවත් එයින් කොටස් ඉවත් කළහොත් මිනිසුන් අපේක්ෂා කරන ගෝඨාභය රාජපක්ෂ කෙනෙක් බිහි නොවන බවත් හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

තරුණ ව්‍යවසායකන් හා වෘත්තීයවේදීන්ගේ හමුවක් අතරතුරදී ඔහු මේ බව සඳහන් කළේය.

“හුගක් අය හිතනවා විනයක් රටට ගේන කොට, විනයක් ඇතිව රටක වැඩ කරන විට. උදාහරණක් ලෙස සමහර අය කියනවා සර් ටිකක් සැර වැඩියි. සර් ආවොත් හමුදාමය විදිහට වැඩ කරයිද කියලා. ඔය ගොල්ලෝ කියනවනම් මිනිස්සු කියනවා කියලා මාව ඕන කියලා ඒ මොකද මාව ඕන කියන්නේ මේ දකින ගෝඨාභය වෙනුවෙන්නේ.

ඒකෙන් මේ කෑලි එක එක අයින් කළොත් මගේ විනයට තිබෙන කැමත්ත, වැඩ කරන ආකාරය ගැන. එතකොට මේ මිනිස්සු ඉල්ලන ගෝඨාභය නැතිවෙනවා.”

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *