සීයාට කොරෝනා..මුණුපුරා පාසල් ඇවිත් – පාසැල වසයි

හාලිඇළ කන්දෙගෙදර පාසලට පැමිණි සිසුවාගේ සීයාට වයිරසය ආසාදිත බව තහවුරු වී තිබෙනවා.

ඊට පසු පසු එම පාසල යළි වසා දැමීමට පියවර ගෙන තිබුණා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *