බන්ධනාගාරයේ සිට ඌරුජුවාගෙන් නියෝගයක්. ‘ඉන්දාගේ බෙල්ල අයිඑස් ක්‍රමයට කපපන්’

මුළු පාතාලෙම හෙල්ලෙන විදිහෙ වැඩක් උඹලා කරන්න ඕන. අර අයි එස් අයි එස් කාරයෝ වගේ ඉන්දව මරලා උගේ බෙල්ල කපලා ඔළුව ඇඟ උඩින් තියපං… එතකොට මුළු කඩුවෙල පළාතම හෙල්ලිලා යනවා. වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ අඳුරු සිරකුටියක සිට ඌරුජුවා සිය පාතාල කල්ලියේ මදාවියකු වන ගයියාට උපදෙස් දුන්නේය. ගයියා යනු කිසිම හිතක් පපුවක් නැති … Continue reading බන්ධනාගාරයේ සිට ඌරුජුවාගෙන් නියෝගයක්. ‘ඉන්දාගේ බෙල්ල අයිඑස් ක්‍රමයට කපපන්’