මට සජිත් එක්ක එකට ඉඳ ගැනීමට හිරිකිතයි – හරින් ප්‍රනාන්දු

තමාට විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස සමඟ එකට ඉඳ ගැනීමට පොඩි හිරිකිතයක් තිබෙන බවත් ඔහු තමාව හා මනූෂ නානායක්කාරව ගෙම්බන් ලෙස හැඳින්වූ බවත් අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු පැවසීය.

ළිඳෙන් එළියට පැනීමට තීරණය කළේ ඒ නිසා බවත් තවදුරටත් ගෙම්බන් විදියට එම ළිඳ ඇතුළේ සිටියා නම් කිසිදු යහපතක් නොවන බවත් අමාත්‍යවරයා අවධාරණය කළේය.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *