9 වෙනිදාට පෙර තෙල් ප්‍රශ්නය විසඳගන්න බැරි වුණොත් තීන්දුවක් ගන්නවා

ලබන දස වනදාට පෙර ඉන්ධන ප්‍රශ්නයට විසදුමක් ලබාදීමට රජය අපොහොසත් වුවහොත් තමාට ද දේශපාලන තීන්දුවක් ගැනීමට සිදුවන බව අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා පාර්ලිමේන්තුවේ දී අද ප්‍රකාශ කලා.

ඉන්ධන ගැටලුව පිළිබද පක්ෂ විපක්ෂ දේශපාලනඥයින් සිදුකළ වාදවිවාද අතරතුරයි අමාත්‍යවරයා මේ බව කියාසිටියේ.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published.