හරීන් ප්‍රනාන්දු රෝහල් ගත කරයි

හදිස්සියේ ඇතිවූ අසනීප තත්වයක් හේතුවෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හරීන් ප්‍රනාන්දු රෝහල් ගත කරයි.

ඔහුගේ සුව දුක් බැලීම සදහා විපක්ෂය නායක සජිත් ප්‍රේමදාස සහ මානුෂ නානායක්කාර පැමිණි බවටයි සදහන් වන්නේ.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *