වයසක ටිකිරි රනිල්ට උපමා කළ හරින්ගේ ට්විටර් පණිවිඩය

පසුගියදා ආන්දෝලනයක් ඇති කළ ටිකිරි ඇතින්න සම්බන්ධ කරගෙන වයසක ඇතින්න රනිල්ට උපමා කර මේ දිනවල සජිත්ට ජනපති අපේක්ෂකත්වය ලැබීම අරමුණු කොට ගෙන සජිත් හිතවාදී හරින් ප්‍රනාන්දු ඇමතිවරයා ටිව්ටර් පණිවිඩයක් යොමු කර තිබුනේ මේ ආකාරයටය.