හරීන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට

සමගි ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා, අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ට පැමිණ තිබේනවා.

පාස්කු ඉරුදින ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් පවසා ඇති කරුණු සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් ලබාදීම සඳහා මන්ත්‍රීවරයාව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට කැඳවු බව පොලීසිය පැවසුවේ.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *