නව ආගමන විගමන පාලක ජනරාල් ලෙස හර්ෂ ඉලුක්පිටිය වැඩ භාර ගනී

ශ්‍රී ලංකා ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ නව පාලක ජනරාල්වරයා ලෙස හර්ෂ ඉලුක්පිටිය මහතා පත්කර තිබේ.

ඉලුක්පිටිය මහතා එම දෙපාර්තමේන්තුවේ බත්තරමුල්ල පිහිටි ප්‍රධාන කාර්යාලයේදී අද (12) නිලවශයෙන් වැඩ භාරගත්තේය.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published.