අද දිවුරුම් දුන් අමාත්‍යවරුන් මෙන්න

නව කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් කිහිපදෙනෙකු මිට සුළු මොහොතකට පෙර ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙනු ලැබුවා. ඒ කොටුවේ පිහිටි ජනාධිපති මන්දිරයේ දී.

එලෙස දිවුරුම් දුන් අමාත්‍යවරුන්ගේ නම් ලැයිස්තුව පහතින්:

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published.