අද දිවුරුම් දුන් කැබිනට් මණ්ඩලය මෙන්න

දිවුරුම් දුන් කැබිනට් මණ්ඩලය පහතින් දැක්වෙනවා.

 

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ – ආරක්ෂක අමාත්‍ය

මහින්ද රාජපක්ෂ – මුදල් බුද්ධශාසන, ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු නාගරික සංවර්ධනය හා නිවාස අමාත්‍ය

නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා – කම්කරු අමාත්‍ය

ජී එල් පීරිස් – අධ්‍යාපන අමාත්‍ය

පවිත්‍රා දේවී වන්නිආරච්චි – සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය

දිනේෂ් ගුණවර්ධන – විදේශ අමාත්‍ය

ඩග්ලස් දේවානන්ද – ධීවර අමාත්‍ය

ගාමිණි ලොකුගේ – ප‍්‍රවාහන අමාත්‍ය

බන්දුල ගුණවර්ධන – වෙළඳ අමාත්‍ය

ආර් එම් සී බී රත්නායක – වනජීවී හා වන සංරක්ෂණ අමාත්‍ය

ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් – රාජ්‍ය සේවා පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍ය

කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල – ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය

චමල් රාජපක්ෂ – වාරිමාර්ග අමාත්‍ය

ඩලස් අලහප්පෙරුම – විදුලිබල අමාත්‍ය

ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු – මහාමාර්ග අමාත්‍ය

විමල් වීරවංශ – කර්මාන්ත අමාත්‍ය

මහින්ද අමරවීර – පරිසර අමාත්‍ය

එස් එම් චන්ද්‍රසේන – ඉඩම් අමාත්‍ය

මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ – කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය

වාසුදේව නානයක්කාර – ජල සම්පානද අමාත්‍ය

උදය ප්‍රභාත් ගම්මන්පිළ – බලශක්ති අමාත්‍ය

රමේෂ් පතිරණ – වැවිලි

ප්‍රසන්න රණතුංග – සංචාරක අමාත්‍ය

රෝහිත අබේගුණවර්ධන – වරාය හා නාවික අමාත්‍ය

නාමල් රාජපක්ෂ – තරුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය

අලි සබ්රි – අධිකරණ අමාත්‍ය

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *