ජනපති නිළ ධජයේ තේරුම මෙන්න

7වැනි ජනාධිපති , ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ නිළ ධජය

තේරුම – පාරිශුද්ධත්වයේ සංකේතය වන සුදු නෙළුම් මල ප්‍රධාන තේමාව ලෙස උපයෝගී කරගෙන තිබේ.ඉන් පාලකයා සතු නිර්මල පිවිතුරු පාලනය පිළිඹිඹු කරයි.නෙළුමෙහි නාභියේ ඇති කලංකයේ සිට සිව් දිශාවන්ට විහිදෙන සූත්‍රිකා මගින් කීර්තිය සහ යසස සෑම අතම පැතිරේ යන අයුරු නිරූපනය වේ.නෙළුමේ මල වටා ඇති කහපාට ‍රවුමෙන් ද සුඩු පාට රවුමෙන් සත්‍යවාදී බවද නිරූපනය වේ.

සිව්කොණ පිහිටි බෝපත් සතරින් බුද්ධාගම සහ ඉන් ජාතියට ලැබී ඇති ආභාෂය නිරූපනය වේ,එසේ උට්ධාන සම්පදා ආර්ක්ක සම්පදා කල්‍යාණ මිත්තා සහ සම ජීවිතා යන සතුටින් සිටීමට අවශ්‍ය කරුණු සතර ඉන් නිරූපනය වේ.

සිව්කොණ පිහිටි නාමල් සතරින් ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා සහ ලොව සිව් දෙසින් පැමිණෙන්නන්ට දක්වන ආගන්තුක සත්කාරය නිරූපනය වේ,නා මලේ තැඹිලි පැහැයෙන් දෙමළ ජනතාවද කොළ පැහැයෙන් මුස්ලිම් ජනතාවද නිරූපනය වේ.

එකිනෙක අභිමුකව පිහිටා ඇති වී කරල් සහ එ අතර පිහිටුවා ඇති කුරහන් මල් සතර සහිත රාමුවෙන් සශ්‍රීකත්වය නිරූපනය වේ.

කොඩියේ ප්‍රධාන වර්ණය ලෙස කුරහන් ධාන්‍යයේ වර්ණය වන තද දුඹුරු පැහැය නිරූපනය වේ.ඉන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ පැවතෙන ක්ෘශිකාර්මික පදනම මුල් කරගත් ජන මුල පාරම්පරික නායකත්වය සංකේතවත් වේ.

එක සමාන පළලකින් යුත් සුදු පටිය මගින් සියලු අතින් සළසන ආරක්ෂාව නිරූපණය වේ,

එක සමාන කහ පාට පටිය මගින් ජනපති කොඩියේ සියල් කොටස් එකට බැදී පවතී,සියලු ජාතීන් අතර එකමුතුව සාමය සහ අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධය කහ පාටින් ඒ සෑම තුල පවත්නා ජීවගුණයත් නිරූපනය වේ.

නිර්මාත්ෘ – ජගත් ජයසිංහ