අධිවේගී මාර්ග ප්‍රවේශපත්‍ර නිලධාරීන් වැඩ වර්ජනයක…

අධිවේගී මාර්ගවල ප්‍රවේශපත් කවුළුවල සේවය කරන නිලධාරීන් වැඩ වර්ජනයක් ආරම්භ කර තිබේ. 

සමස්ත ලංකා අධිවේගී මාර්ග සේවක සංගමයේ සභාපති යොහාන් හසිත මුණසිංහ මහතා සඳහන් කළේ, උදෑසන 7.00 සිට රාත්‍රි 7 .00 දක්වා එය ක්‍රියාත්මක කරන බවයි.

වැටුප් විෂමතාව ඇතුළු කරුණු කිහිපයක් මුල් කර ගනිමින් වැඩ වර්ජනය ක්‍රියාත්මක බව ඔහු පැවසී ය.

ප්‍රවේශ පත් නිකුත් කරන නිලධාරීන් වැඩ වර්ජනයක නිරත වුව ද අධිවේගී මාර්ගවලට වාහන ඇතුළු කිරීමට බාධාවක් නොමැති බව මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය පවසයි.

එහි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් එල්. වී. එස්. විරකෝන් මහතා  සඳහන් කළේ, මාර්ගවල ආරක්ෂාවට ත්‍රිවිද හමුදාව යොදවා ඇති බවයි.

ප්‍රවේශ පත් නිකුත් කිරීම ද ආරක්ෂක අංශ විසින් සිදු කරන බව ඔහු ප්‍රකාශ කළේ ය.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *