හිමාෂට වසර හතරක තරග තහනමක්

ශ්‍රී ලංකා කෙටි ධාවන ශූර හිමාෂ ඒෂාන්ට වසර 04ක පූර්ණ තරග තහනමක් පැනවීමට ශ්‍රී ලංකා උත්තේජක මර්දන නියෝජ්‍යායතනය තීරණය කර තිබේ.

තහනම් උත්තේජක ශරීරගතව තිබීමේ ‌චෝදනාවට වරදකරු කරමින් ඔහුට මෙම තහනම පනවා තිබේ.

මෙම තහනම පසුගිය වසරේ ඔක්තෝබර් 26 වැනිදා සිට 2025 වසරේ ඔක්තෝබර් මස 25 වැනිදා දක්වා ක්‍රියාත්මකය. මෙම දඬුුුවමට එරෙහිව හිමාෂට දින 14 තුළ අභියාචනයක් ඉදිරිකිරීමේ අවස්ථාව හිමිවේ.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published.