මිනිස් සිරුරට බලපෑම් එල්ල කළ හැකි උණුසුම් මට්ටමක් – බලපෑ හැකි ප්‍රදේශ මෙන්න

අද (11) දිනයේ උණුසුම් කාලගුණික තත්ත්වය මිනිස් සිරුරට බලපෑම් එල්ල කළ හැකි මට්ටමක් දක්වා වැඩි විය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

උතුර, උතුරුමැද සහ වයඹ යන පළාත්වල ජීවත් වන ජනතාව මේ පිළිබඳව වැඩි අවධානයකින් පසුවිය යුතු බවයි ඔවුන් නිවේදනය කර ඇත්තේ.

අදාළ පළාත්වල බොහෝ ස්ථානවල අද දිනයේ උණුසුම් කාලගුණික තත්ත්වයක් වැඩි වශයෙන් අපේක්ෂා කරන බවයි කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ ස්වභාවික විපත් පිළිබඳ පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමේ මධ්‍යස්ථානය පවසන්නේ .

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *