කැස්බෑවේ හෝටල් හිමිකරුවකුව හිසට ගසා මරයි

කැස්බෑව තෙමහල් හෝටලයක හිමිකරුවකු කිසියම් පිරිසක් විසින් හිසට පහරදී ඝාතනය කර ඇතැයි පිලියන්දල පොලිසිය සඳහන් කළා.

ඝාතනයට ලක්වී ඇති වයස අවුරුදු 51 දෙදරු පියෙක් වනවා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *