අතිවිශාල ඩොලර් ප්‍රමාණයක් ගුවනින් යනවා. රැගෙන යන ඩොලර්වලින් විස්කි රැගෙන එනවා.

ශ්‍රී ලංකා රජය අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ ආනයනයට රටතුළ ඇති ඩොලර් ආරක්‍ෂා කිරීමට නම් ගුවන්තොටුපළ හරහා රටින් පිටවන අතිවිශාල ඩොලර් ප්‍රමාණය නැවැත්වීමට හැකි ඉක්මණින් පියවර ගතයුතු යැයි ශ්‍රී ලංකා රේගු දෙපාර්තමේන්තුවේ උසස් නිලධාරියකු පැවසීය.

ශ්‍රී ලාංකික ගුවන් මගියකුට ඩොලර් දසදහසක (10,000) ප්‍රමාණයක් රැගෙන යෑමට තවමත් නීතිමය අවසරක් ඇති බව පැවසූ එම නිලධාරීයා ශ්‍රී ලාංකික ගුවන් මගීන්ගෙන් සියයට 99 ක්ම ඩොලර් දසදහස තවමත් රැගෙන යන බවත් සඳහන් කළේය.

ශ්‍රී ලාංකිකයන් රටින් රැගෙන යන ඩොලර්වලින් නැවත පැමිණෙන විට විස්කි රැගෙන එන බවත් ඒ හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ඩොලර්වලින් විශාල ප්‍රමාණයක් විස්කිවලට වැයකරන බව නිරීක්‍ෂණය වන බවත් එම නිලධාරියා පැවසීය.

පුද්ගලයකුට විදේශගත වන විට ඩොලර් 1000 ක් පමණක් ලබාදෙන බවට පෞද්ගලික බැංකු පැවසුව ද බොහෝ ව්‍යාපාරිකයන් වෙනත් ඩොලර් සපයන පුද්ගලයන්ගෙන් සහ ආයතනවලින් වැඩි මිලට ඩොලර් ලබාගෙන රටින් පිට කරන බවත් එම නිලධාරියා වැඩි දුරටත් කීය.

අත්‍යවශ්‍ය ආහාර සහ භාණ්ඩ ගෙන ඒමට ඩොලර් ඉතිරිකරගැනීමට නම් හැකි ඉක්මණින් නව නීති සම්පාදනය කර ගුවනින් පිටවන අතිවිශාල ඩොලර් ප්‍රමාණය නවතා ගැනීමට බලධාරීන් කටයුතු කළ යුතු බවට රේගුවේ එම උසස් නිලධාරීයා අවධාරණය කරයි.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *