අයි.ඩී.එච්. රෝහලේ හෙදියකට කොරෝනා

ජාතික බෝ වන රෝග විද්‍යා ඒකකය හෙවත් අයි.ඩී.එච්. රෝහලේ හෙදියකට කොරෝනා ආසාදනය වී ඇති බවට වාර්තා වනවා.

අදාළ හෙදියට කොරෝනා ආසාදනය වී ඇත්තේ එම රෝහලේ ආසාදිතයෙකුගෙන් නොවන බවටයි මේ වන විට තොරතුරු අනාවරණ වී ඇත්තේ.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *