විසිපන්දහසේ දඩය ගහන වැරදි මෙන්න

දඩ මුදල් ඉහළ දැමීම සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී ඇති ප්‍රධාන වැරදි 10 අතර බලපත්‍රයක් නොමැතිව වාහන ධාවනය, බීමත්ව රිය පැදවීම, දුම්රිය සංඥා නොතකමින් රිය ධාවනය, අවුරුදු 18ට අඩු පුද්ගලයන් රිය පැදවීම වැනි වරදවල් ඇති බව ප්‍රවාහන අමාත්‍යංශ ආරංචි මාර්ග පවසනවා.

මේ සඳහා රුපියල් 25000ක දඩයක් අයකිරිමට රජයේ අවධානය යොමුව ඇති අතර එලෙස දඩ මුදල් ඉහළ දැමීමට අදාළව සකස්කර ඇති පනත් කෙටුම්පත ගැසට් පත්‍රයේ පළ කිරීමටත් එය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමටත් නියමිතයි.

මාර්ග අනතුරු විශාල වශයෙන් සිදුවන බරපතල වැරදි සඳහා මෙලෙස දඩ මුදල් ඉහළ දැමීමට තීරණය වී තිබෙනවා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *