ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ ශාකා කාර්යාල අද යළි විවෘත කෙරේ

සාමාන්‍ය ජනතාවට සේවය කිරීම සඳහා මාතර, කුරුණෑගල, මහනුවර සහ වව්නියාවේ පිහිටි ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තු කාර්යාල අද දින නැවත විවෘත කරන බව පාලකවරයා පැවසීය.

අත්‍යාවශ්‍ය හා හදිසි අවශ්‍යතා ඇති පුද්ගලයින්ට කාර්යාල වෙත පැමිණිය හැකිය.

බත්තරමුල්ල ප්‍රධාන කාර්යාලය දැනට ක්‍රියාත්මක බැවින් එක්දින සේවාව යටතේ විදේශ ගමන් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම අඛණ්ඩව සිදු කරන බව ඔහු පැවසීය.

පවතින වාතාවරණය යටතේ සේවා සැපයීමේ තීරණය විටින් විට වෙනස් විය හැකි බව පාලකවරයා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *